การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 6

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรม   8 มี.ค. 65 38
รายงานการประชุมพนักงาน ครั้งที่ 1/2565   25 ก.พ. 65 43
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 3   9 ก.พ. 65 36
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 2   27 ธ.ค. 64 40
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 1   8 ต.ค. 64 40