องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ www.Sriwilai.go.th

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000009
วันนี้ 000001
วานนี้ 000023
เดือนนี้ 000367
เดือนก่อน 000322
ปีนี้ 000367
ปีก่อน 003914
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คำสั่ง/ประกาศ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย - 19 ม.ค. 65(ดู 7) 
  ประชาสัมพันธ์การดำเนินการมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแทน - 19 ม.ค. 65(ดู 7) 
  ประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 - 22 ก.ย. 64(ดู 87) 
  เปิดรับฟังความเห็นผู้รับบริการและประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 15 - 29 มีนาคม 2564 - 15 มี.ค. 64(ดู 149) 
  ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ - 6 ม.ค. 63(ดู 321) 
  ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) - 31 ม.ค. 61(ดู 514) 
  วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล - 8 ธ.ค. 60(ดู 509) 
  คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุก (ฉบับแก้ไข) - 14 ก.ค. 64(ดู 130) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ประจำปี 2564 - 2 มี.ค. 64(ดู 188) 
  ปรกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.ศรีวิลัย (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) - 5 ต.ค. 63(ดู 230) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง - 5 ต.ค. 63(ดู 212) 
  คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างลงสู่กรอบอัตรากำลังใหม่ (ปีงบประมาณ 2564-2566) ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่  - 5 ต.ค. 63(ดู 240) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 - 5 ต.ค. 63(ดู 324) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ. 2564-2566) - 5 ต.ค. 63(ดู 209) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 9 ถึงสายบ้านหนองไผ่ หมู่ 11 - 13 ธ.ค. 64(ดู 32) 
  โครงการขุดลอกหนองสำนัก บ้านโสกเตย-ศรีวิลัย หมู่ที่ 6 - 3 ธ.ค. 64(ดู 34) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างขุดลอกหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 11 - 3 ธ.ค. 64(ดู 36) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดลอกหนองประดู่ บ้านโสกเตย-ศรีวิลัย หมู่ที่ 6 - 26 พ.ย. 64(ดู 38) 
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 - 17 ก.ย. 64(ดู 71) 
  โครงการปรับปรุงอาคารทีี่ทำการ อบต.ศรีวิลัย (ห้องปฎิบัติการกองช่าง) - 17 ก.ย. 64(ดู 74) 
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2 - 7 ก.ย. 64(ดู 83) 

ภาพกิจกรรม

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (ดู 260)

กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" (ดู 437)

วิดีโอแนะนำ

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 184)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 263)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อการคลงทะเบียนเด็กแรกเกิด : [19 ม.ค. 65]
  แผนอัตรากำลัง-3 ปี( 2564-2566) : [13 ม.ค. 65]
  โครงสร้างหน่วยงาน : [13 ม.ค. 65]
  จัดเก็บรายได้ประจำปี : [10 ม.ค. 65]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ : [6 ต.ค. 64]
  แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 : [29 ก.ย. 64]
  บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2564 : [16 มิ.ย. 64]
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : [20 พ.ค. 64]
  แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) : [11 พ.ค. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจการสภาฯ