องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ www.Sriwilai.go.th

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000001
วานนี้ 000015
เดือนนี้ 000484
เดือนก่อน 000206
ปีนี้ 003447
ปีก่อน 003914
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คำสั่ง/ประกาศ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป - 13 มิ.ย. 65(ดู 26) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 1 มิ.ย. 65(ดู 47) 
  ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 - 15 มี.ค. 65(ดู 76) 
  การประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 - 24 ก.พ. 65(ดู 154) 
  แผ่นพับ การขอใบอนุญาตการขุดดินและถมดิน - 24 ม.ค. 65(ดู 133) 
  แผ่นพับ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - 24 ม.ค. 65(ดู 132) 
  การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย - 19 ม.ค. 65(ดู 150) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 1 มิ.ย. 65(ดู 33) 
  รายงานผลการปฏิบัติงานที่ปลัดมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน - 20 พ.ค. 65(ดู 35) 
  คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - 20 พ.ค. 65(ดู 43) 
  คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง - 20 พ.ค. 65(ดู 45) 
  คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - 20 พ.ค. 65(ดู 43) 
  คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่น - 20 พ.ค. 65(ดู 39) 
  คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - 20 พ.ค. 65(ดู 38) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองบุ่ง ตำบลศรีวิลัย - 16 ก.ย. 65(ดู 11) 
  โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิด บ้านนาวี หมู่ที่ 3 - 15 ส.ค. 65(ดู 19) 
  โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 5 - 15 ส.ค. 65(ดู 16) 
  โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ท่ 11 - บ้านหนองแงน - 15 ส.ค. 65(ดู 16) 
  โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 4 - 2 มิ.ย. 65(ดู 35) 
  โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 8 - วัดวัดโคกขามป้อม - 2 มิ.ย. 65(ดู 42) 
  โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 - 2 มิ.ย. 65(ดู 38) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองบุ่ง ตำบลศรีวิลัย - 16 ก.ย. 65(ดู 7) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 มิ.ย. 65(ดู 23) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 8 - วัดโคกขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 มิ.ย. 65(ดู 26) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 มิ.ย. 65(ดู 24) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาวี หมู่ที่ 3 - 8 เม.ย. 65(ดู 60) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านนาวี หมู่ที่ 3 - 14 มี.ค. 65(ดู 78) 

ภาพกิจกรรม

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู 11)

กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู 17)

วิดีโอแนะนำ

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 316)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 386)

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 : [20 ก.ย. 65]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 : [20 ก.ย. 65]
  แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 : [20 ก.ย. 65]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) : [5 ก.ย. 65]
  รายงานการประชุมพนักงานฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 : [16 ส.ค. 65]
  แผนงานโครงการ/ กิจกรรมพัฒนาสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : [15 มิ.ย. 65]
  ข้อมูลน้ำเสีย ประจำปี 2564 : [15 มิ.ย. 65]
  รายงานการประชุมพนักงานฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 : [13 มิ.ย. 65]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 : [12 เม.ย. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

งานตรวจสอบภายใน