องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ www.Sriwilai.go.th

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000003
วานนี้ 000004
เดือนนี้ 000021
เดือนก่อน 000188
ปีนี้ 003613
ปีก่อน 003825
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คำสั่ง/ประกาศ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 - 22 ก.ย. 64(ดู 47) 
  เปิดรับฟังความเห็นผู้รับบริการและประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 15 - 29 มีนาคม 2564 - 15 มี.ค. 64(ดู 118) 
  ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ - 6 ม.ค. 63(ดู 283) 
  ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) - 31 ม.ค. 61(ดู 478) 
  วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล - 8 ธ.ค. 60(ดู 474) 
  ประชาสัมพันธ์ การติดต่อขอรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปี 2560 - 13 พ.ค. 60(ดู 569) 
  โครงการสร้างฝายมีชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย - 13 พ.ค. 60(ดู 1240) 
  คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุก (ฉบับแก้ไข) - 14 ก.ค. 64(ดู 99) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ประจำปี 2564 - 2 มี.ค. 64(ดู 146) 
  ปรกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.ศรีวิลัย (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) - 5 ต.ค. 63(ดู 192) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง - 5 ต.ค. 63(ดู 175) 
  คำสั่ง อบต.ศรีวิลัย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างลงสู่กรอบอัตรากำลังใหม่ (ปีงบประมาณ 2564-2566) ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่  - 5 ต.ค. 63(ดู 208) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 - 5 ต.ค. 63(ดู 292) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ. 2564-2566) - 5 ต.ค. 63(ดู 179) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  โครงการขุดลอกหนองสำนัก บ้านโสกเตย-ศรีวิลัย หมู่ที่ 6 - 3 ธ.ค. 64(ดู 3) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างขุดลอกหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 11 - 3 ธ.ค. 64(ดู 3) 
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดลอกหนองประดู่ บ้านโสกเตย-ศรีวิลัย หมู่ที่ 6 - 26 พ.ย. 64(ดู 6) 
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 - 17 ก.ย. 64(ดู 34) 
  โครงการปรับปรุงอาคารทีี่ทำการ อบต.ศรีวิลัย (ห้องปฎิบัติการกองช่าง) - 17 ก.ย. 64(ดู 34) 
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2 - 7 ก.ย. 64(ดู 50) 
  โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ศรีวิลัย - 27 ก.ค. 64(ดู 63) 

ภาพกิจกรรม

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (ดู 176)

กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" (ดู 340)

วิดีโอแนะนำ

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 148)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 231)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ : [6 ต.ค. 64]
  บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2564 : [16 มิ.ย. 64]
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : [20 พ.ค. 64]
  แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) : [11 พ.ค. 64]
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.ศรีวิลัย : [28 เม.ย. 64]
  ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 : [28 เม.ย. 64]
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต.ศรีวิลัย : [28 เม.ย. 64]
  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 : [19 ก.พ. 64]
  บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 พ.ศ.2564 : [16 ก.พ. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจการสภาฯ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน