ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 5

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
สถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริต   24 ม.ค. 65 47
รายงานผลผลประโยชน์ทับซ้อน   25 ต.ค. 61 268
รายงานผลเรื่องร้องเรียน 2561   25 ต.ค. 61 271